• slide1
  • slide2
  • slide3

Novinky

VOLNÉ NÁJEMNÍ BYTY - leden 2021

Město Žacléř v souladu se zásadami pro postup při pronájmu obecních bytů Města Žacléř vyhlásilo výběrové řízení na volné byty. Nabídky bytů jsou uveřejněny na úředních deskách města. Žádosti je možné podat do 11:00 hodin dne 17. 2. 2021 na MěÚ Žacléř.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

 

UPOZORNĚNÍ - prohlídku bytu prosím předem potvrdit na tel. 499 876 077

 

byty v nabídce:

1+1 byt č. 12 ul. Na Pilíři č.p. 51

prohlídka bytu 10. 2. 2021 v 15:15 h

1+1 byt č. 28 ul. Na Pilíři č.p. 124

prohlídka bytu 10. 2. 2021 v 15:00 h
1+1 byt č. 32 ul. K. Čapka č.p. 387 prohlídka bytu 11. 2. 2021 v 15:00 h
2+1 byt č. 4 na Rýchorském náměstí č.p. 89 prohlídka bytu 9. 2. 2021 v 15:00 h
1+1 byt č. 5 na Rýchorském náměstí č.p. 89 prohlídka bytu 9. 2. 2021 v 15:00 h
1+1 byt č. 4 ul. Revoluční č.p. 93 prohlídka bytu 11. 2. 2021 v 15:20 h
2+1 byt č. 4 část Bobr č.p. 111 prohlídka bytu 15. 2. 2021 v 16:10 h
   

UZAVŘENÍ KANCELÁŘE - leden 2021

Z důvodu nemoci, bude kancelář do 8. 1. 2021 včetně, uzavřena.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

VÝMETY KOMÍNŮ - listopad 2020

Ve dnech 2.11. a 3. 11. 2020 (Po-Út) budou probíhat pravidelné výmety řádně přihlášených komínů na pevná paliva u domů v naší správě. Tuto službu pro nás zajišťuje firma Kominictví Habr s.r.o.

Ve vlastním zájmu si zajistěte spotřebiče na pevná paliva a jejich napojení z důvodu padání sazí. Prosím, umožněte vstup na půdu a střechu domu.

UPOZORNĚNÍ:
Případné změny užívání komínů je třeba neprodleně nahlásit v naší kanceláři. Výmety komínů na pevná paliva se týkají pouze komínů, které jsou řádně přihlášeny a u kterých se každoročně provádí kontrola dle podmínek uvedených v Zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Pokud užíváte nenahlášený komín a neproběhla u Vás kontrola (viz. citovaný předpis), používáte komín v rozporu s tímto předpisem a na vlastní zodpovědnost.

Důrazně žádáme všechny vlastníky a nájemníky, aby si nesrovnalosti v evidenci komínů urychleně dořešili. Pokud nebude komín (spalinová cesta) řádně přihlášen a evidován, nemůže být z naší strany ani řádně tato služba poskytována.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte.

VOLNÉ NÁJEMNÍ BYTY - září 2020

Město Žacléř v souladu se zásadami pro postup při pronájmu obecních bytů Města Žacléř vyhlásilo výběrové řízení na volné byty. Nabídky bytů jsou uveřejněny na úředních deskách města. Žádosti je možné podat do 11:00 hodin dne 30. 9. 2020 na MěÚ Žacléř.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

 

UPOZORNĚNÍ - prohlídku bytu prosím předem potvrdit na tel. 499 876 077

 

byty v nabídce:

1+1 byt č. 29 ul. Na Pilíři č.p. 51

prohlídka bytu 16. 9. 2020 v 16:00 h

1+1 byt č. 1 na Rýchorském náměstí č.p. 305

prohlídka bytu 16. 9. 2020 v 16:20 h
1+1 byt č. 38 ul. K. Čapka č.p. 388  prohlídka bytu 16. 9. 2020 v 17:00 h
3+1 byt č. 4 ul. K. Čapka č.p. 388 prohlídka bytu 16. 9. 2020 v 17:00 h
UZAVŘENO!  

UZAVŘENÍ KANCELÁŘE - srpen 2020

Od 10. 8. do 18. 8. 2020, bude kancelář uzavřena.

Děkujeme za pochopení