• slide1
  • slide2
  • slide3

Novinky

UZAVŘENÍ KANCELÁŘE - srpen 2020

Od 10. 8. do 18. 8. 2020, bude kancelář uzavřena.

Děkujeme za pochopení

VOLNÉ NÁJEMNÍ BYTY - červenec 2020

Město Žacléř v souladu se zásadami pro postup při pronájmu obecních bytů Města Žacléř vyhlásilo výběrové řízení na volné byty. Nabídky bytů jsou uveřejněny na úředních deskách města. Žádosti je možné podat do 11:00 hodin dne 23. 7. 2020 na MěÚ Žacléř.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

 

UPOZORNĚNÍ - prohlídku bytu prosím předem potvrdit na tel. 499 876 077

 

byty v nabídce:

1+1 byt č. 3 ul. J. A. Komenského č.p. 165

prohlídka bytu 22. 7. 2020 v 16:45 h

2+1 byt č. 2 ul. J. A. Komenského č.p. 165

prohlídka bytu 22. 7. 2020 v 16:45 h
   

UZAVŘENÍ KANCELÁŘE - červen 2020

Od 1. 6. do 5. 6. 2020, bude kancelář uzavřena.

Děkujeme za pochopení

KONTROLY SPALINOVÝCH CEST - červen 2020

V týdnech od 1. 6. do 5. 6., od 8. 6. do 12. 6. 2020 a v pondělí 15. 6. 2020 budou probíhat v domech v naší správě kontroly spalinových cest dle pravidel stanovených v Zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

V jednotlivých domech budou vyvěšeny oznámení s upřesněním termínů, prosím věnujte pozornost těmto oznámením!

Kontroly se neobejdou bez prohlídky spotřebičů včetně zaústění, je tedy nezbytná spolupráce uživatele bytu při zpřístupnění bytu. O kontrole se na místě vyhotovuje zápis. Tyto kontroly se musí provádět jednou ročně a bez nich nelze spalinové cesty užívat. V případě, že nelze žádným vhodným způsobem zajistit přístup do vašeho bytu, neprodleně nás o tom informujte! Kontroly se týkají bytů, které využívají řádně přihlášený komín.

Důrazně žádáme všechny vlastníky a nájemníky, aby si nesrovnalosti v evidenci komínů urychleně dořešili. Pokud nebude komín (spalinová cesta) řádně přihlášen a evidován, nemůže být z naší strany ani řádně tato služba poskytována. Pokud užíváte nepřihlášený komín, nebo máte nějaké pochybnosti, neprodleně nás kontaktujte.

 

Pokud užíváte nenahlášený komín a neproběhne u Vás kontrola (viz. Zákon o požární ochraně), používáte komín v rozporu s tímto předpisem a na vlastní odpovědnost!

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

VOLNÉ NÁJEMNÍ BYTY - květen 2020

Město Žacléř v souladu se zásadami pro postup při pronájmu obecních bytů Města Žacléř vyhlásilo výběrové řízení na volné byty. Nabídky bytů jsou uveřejněny na úředních deskách města. Žádosti je možné podat do 12:00 hodin dne 14. 5. 2020 na MěÚ Žacléř.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

 

UPOZORNĚNÍ - prohlídku bytu prosím předem potvrdit na tel. 499 876 077

Prosím dodržujte předepsaná preventivní opatření ohledně nákazy COVID-19!

 

byty v nabídce:

1+1 byt č. 34 ul. Na Pilíři č.p. 124

prohlídka bytu 12. 5. 2020 v 15:00 h

2+KK byt č. 4 ul. K. Čapka č.p. 387

prohlídka bytu 12. 5. 2020 v 15:30 h
2+KK byt č. 24 ul. K. Čapka č.p. 387 prohlídka bytu 12. 5. 2020 v 15:30 h
 3+1 byt č. 201 ul. B. Němcové č.p. 389 prohlídka bytu 12. 5. 2020 v 16:00 h
 UKONČENO!